Aktualitete


FBl zbarkon në Tiranë, kjo është arsyeja

FBl zbarkon në Tiranë, kjo është arsyeja Një grup i FBI është dislokuar në Tiranë për të mbështetur het imet për zbu limin e aut orësisë së su Imit kib ernetik ndaj sistemit të shërbimeve…