Ecni shpejt për të ndalur dhimbjet e këmbëve, këshillat e mjekëve

Qarkullimi i keq i gjakut mund t’ju prekë në çdo moshë e të kthehet në një pro blem për përditshmërinë tuaj. Kur hasni vë shtirësi të këtj lloji, simptomat janë kryesisht fizike, të dhimshme e të bezdishme.

Enët e gja kut, bashkë me zemrën dhe muskujt e tjerë janë përbërësit kryesorë të sistemit të qarkullimit të gja kut.

Ndaj kur njëra nuk funksionon si duhet edhe të tjerat kthehen në pro blematike. Këtë çështje trajton edhe një raport i publikuar në revistën JAMA në muajin Prill të këtij viti.

Dhimjet e këmbëve mund të vijnë si pa sojë e qarkullimit të keq të gja kut dhe mënyra për e mirë për ta kaluar këtë është ecja intensive.

Çfarë sugjerojnë ekspertët?
Në këtë studim morën pjesë 305 persona me pro bleme të qarkullimit të gja kut në arterie. Ekspertët i ndanë ata në dy grupe të rastësishme ku njëri grup stërvitej me intensitet të lartë ndërsa grupi tjetër me më pak fu qi. Bëhej fjalë për ecje deri në 50 minuta çdo ditë me ritme të ndryshme në të pesta ditët e javës për një vit rrjesht. Të dhënat e këtij studimi treguan se personat që bënin pjesë në grupin me intensitet të lartë stërvitje dhe ecnin më shpejt, kishin më pak dhim bje. Ata e përshkruanin dhim bjen si të moderuar dhe të pakët gjatë kohës kur po kryenin ushtrime.

Për personat që patën ushtrime me intensitet të ulët, dhim bja nuk u shfaq për momentin, por i penalizoi ata në ecjet afatgjata. Në një tjetër test, për ecje 6 minutëshe, personat e grupit të parë arritën të ecnin 34 metra më shumë se ata që ishin stërvitur me intensitet të ulët. Personat që u stërvitën me intensitet më të lartë ecën rreth 3 herë më shumë se grupi tjetër duke mos ndjerë dhim bje muskuj apo këmbësh. Ekspertët sugjerojnë se e ecura mund të stimulojë formimin e qelizave të reja të gja kut të cilat ushqejnë muskujt e këmbëve me oksigjen. Kështu zgjidhja më e mirë është sfo rcimi derisa keni mundësi dhe stërvitja e vazhdueshme e këmbëve tuaja./AgroWeb

Be the first to comment on "Ecni shpejt për të ndalur dhimbjet e këmbëve, këshillat e mjekëve"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*