Fillim i mbarë nga hoxha Halil Kastarti, E nis një Shtëpi të re.. 😊

Data 01.01.2022 E nisem nje Shtepi te re.. 😊
Ne diten e pare te ketij viti ishim ne treven e Opojes, konkretisht ne fshatin Qollopek dhe e vizituam nje familje.Mes rrefimeve te jeteses qe tregonte kryefamiljari ja kumtuam lajmin se po behen me shtepi te re.O Zot, na forco ne sherbimin dhe aktivitetet tona!
Bamires, Zoti kurre nos ju humbte.

https://scontent.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270285420_7484100901615264_2887350503908528803_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=5CUxr8RNCpwAX_j2PGm&_nc_oc=AQmsA66chbNWIDhsHYWVB93zQjn4DoAtQSDcxK9LEYLoRwpaR_L3jGZGiI8bbkZD_1g&_nc_ht=scontent.fskp2-1.fna&oh=00_AT9cKkt4tIiIpLhb5o21aHn5Hc0DAjqjasAnmxt1tV6pgQ&oe=61D5F724

https://scontent.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270056495_7484100924948595_3447935594873823880_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=5yhDTbfc97QAX_1vyG_&_nc_ht=scontent.fskp2-1.fna&oh=00_AT8lyNxGBhcB-tkxQRtfJn2xVsbQE2AX-edl8_aY1KLbzg&oe=61D655FC

Be the first to comment on "Fillim i mbarë nga hoxha Halil Kastarti, E nis një Shtëpi të re.. 😊"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*