(PAMJE) Emocione te medha gezimi ne diten e fundit te vitit 2021

Dy familje u bene me banesa te reja 😊 Familja e Kujtim Tusha nga Kukesi u be me banese te re,, Familja e Qamil Ismaili nga Kaçaniku u be me banese te re,, “ Kete fundvite nuk do ta harrojm kurre, Zoti i gezofte donatoret “Familjet i gezofshin banesat,Bamires, Zoti kurre mos ju humbte
https://scontent.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270468245_7477855238906497_3285190644367279975_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=JS1OpKYXNLgAX9GxP6K&_nc_ht=scontent.fskp2-1.fna&oh=00_AT-xG6dPrYpeHOj2U0orImhOSi80w1IUpX3k_hCoCQDm4A&oe=61D5CF25

https://scontent.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270468293_7477855465573141_5873502610100833299_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=SWGZijX_HEYAX82O_UN&_nc_ht=scontent.fskp2-1.fna&oh=00_AT_xzLczqNcrhZ8n9eeeUPWhdNFMIeh0dcicK1NvCCg4hw&oe=61D4C1BE

https://scontent.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270012009_7477854742239880_6811706432849179675_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ei7LtjaY_qAAX981Hn6&_nc_ht=scontent.fskp2-1.fna&oh=00_AT-R-toE9Bs3t49Ew126wc-OiXI0IU-tV62ZrZhAkzuXEQ&oe=61D626E2

https://scontent.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270370202_7477855572239797_738211705233992696_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=2hSIPZUQb14AX_twLAQ&_nc_ht=scontent.fskp2-1.fna&oh=00_AT_slzoZhYfpfkVmJePzZR4KUg58dPJBQgd1LxxhOod7Ug&oe=61D4A16C

https://scontent.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270039857_7477854785573209_5969537389716773283_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=dwf5WoLlqqsAX_SgjWQ&_nc_ht=scontent.fskp2-1.fna&oh=00_AT9CK5cntGvdAgoI1yAf-Qbt8GHjV85gsg6T-j922dfQzg&oe=61D57E9E

https://scontent.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270146888_7477855152239839_1982062226666141262_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=QkdB0VHLNnQAX_m6KkL&_nc_ht=scontent.fskp2-1.fna&oh=00_AT9hiBuj_uPUwJ5anxWVYSz-TdrJ7GK5o3bpJtnpE53sGw&oe=61D54C98

Be the first to comment on "(PAMJE) Emocione te medha gezimi ne diten e fundit te vitit 2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*